[Mini] TOEFL iBT Test – XChange English

[Mini] TOEFL iBT เป็นการทำข้อสอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อเช็กกันก่อนว่าเราพร้อมแค่ไหน
ข้อสอบชุดนี้เป็นตัวอย่างข้อสอบ TOEFL iBT จำนวนทั้งหมด 12 ข้อ เป็นการทำเพียง 2 ทักษะ คือ

  • Reading
  • Listening

เป็นเพียงการประเมินความสามารถเบื้องต้น เท่านั้น*